Zorgtoeslagen

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Voor het recht op zorgtoeslag moet men aan een aantal eisen voldoen. De hoogte van de toeslag hangt af van het eigen inkomen, of van het gezamenlijk inkomen van de aanvrager en toeslagpartner. Het gezamenlijk of eigen vermogen mag niet te hoog zijn.
Recht op zorgtoeslag
Voor het recht op zorgtoeslag dienen de aanvrager en eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden te voldoen:
– U bent 18 jaar of ouder
– U hebt een Nederlandse zorgverzekering
– Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
– U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
– Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog
Wie aan deze voorwaarden voldoet, heeft recht op zorgtoeslag vanaf de ingangsdatum van de Nederlandse zorgverzekering. Iemand die zelf 18 jaar of ouder is maar een jongere partner heeft, kan wel zorgtoeslag krijgen. Het inkomen van de partner telt mee, het toeslagbedrag zal de helft zijn van het bedrag dat iemand ontvangt met een meerderjarige partner. In een aantal situaties heeft men zelf geen Nederlandse zorgverzekering afgesloten, er bestaat dan ook geen recht op zorgtoeslag. Dit geldt voor militairen, gedetineerden, gemoedsbezwaarden en buitenlanders die in Nederland zijn om te studeren.