Toeslag Partner

Bij toeslagen wordt niet gesproken over een partner maar over een ‘toeslagpartner’. De toeslagpartner is degene met wie de aanvrager de toeslag aanvraagt. Iedereen kan maar 1 toeslagpartner hebben. Vaak is het een echtgenoot of geregistreerd partner, wanneer deze partner niet op hetzelfde adres staat ingeschreven dan telt de toeslagpartner niet voor de huurtoeslag. Ook iemand anders dan een echtgenoot of geregistreerd partner, die op hetzelfde adres staat ingeschreven, kan toeslagpartner zijn.
In de volgende gevallen zijn u en de andere persoon toeslagpartners:
1. U hebt een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris.
2. U hebt samen een kind.
3. U of uw partner heeft kind van de ander erkend.
4. U bent partner voor een pensioensregeling.
5. U hebt samen een koopwoning.
6. U of 1 van uw huisgenoten heeft een inwonend kind jonger dan 18 jaar.
7. U bent elkaars fiscale partner voor de inkomsten belasting.
Voor wie samen woont met een kind of kleinkind, broer of zus, ouder of grootouder gelden dezelfde voorwaarden. Wel dient men beide 27 jaar of ouder te zijn, anders is men geen toeslagpartner. Voor een aantal situaties kunnen andere regels gelden. Deze regels kan men terugvinden op de website van de belastingdienst. Het is belangrijk om te weten of er een toeslagpartner is voordat de toeslag wordt aangevraagd. Het toetsingsinkomen van de toeslagpartner wordt namelijk bij het inkomen van de aanvrager opgeteld. Aan de hand van beide inkomens wordt de hoogte van de toeslag berekend. De inkomensgrenzen liggen ook anders wanneer de toeslag met een toeslagpartner wordt aangevraagd.