Toeslag aanvragen

Wanneer men recht denkt te hebben op een toeslag, kan deze worden aangevraagd bij Belastingdienst/Toeslagen. Het kindgebonden budget hoeft meestal niet aangevraagd te worden. Voor een toeslag aanvragen is altijd een Burgerservicenummer/sofinummer nodig. De toeslag kan online worden aangevraagd maar eventueel ook schriftelijk of via de belastingtelefoon. Een toeslag hoeft maar één keer worden aangevraagd. Aan het einde van elk jaar krijgt men automatisch een voorschotbeschikking voor het volgende jaar.

Toeslag aanvragen? Wat heeft u nodig?

Om na te gaan of u recht heeft op een toeslag zijn een aantal zaken van belang. Dit gaat om uw persoonlijke situatie, of u alleenstaand bent, of gehuwd of samenwonend. Daarnaast is uw inkomen natuurlijk cruciaal. Het is van belang om de juiste gegevens bij de hand te hebben als u een toeslag gaat aanvragen. Daarnaast moet u uw BSN (Burger Service Nummer) natuurlijk bij de hand hebben zoals eerder al aangegeven.

Toeslag aanvragen? Geef ook wijzigingen tijdig door!

Toeslag aanvragen Als er iets in uw leven verandert, is het van belang een wijziging door te geven voor de toeslagen. De hoogte van de toeslag hang af van onder andere het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Als in één van deze situaties iets verandert, kan dat gevolgen hebben voor de toeslag. De verandering dient tijdig te worden doorgegeven, zo wordt voorkomen dat er later een bedrag moet worden terugbetaald of dat er te weinig toeslag wordt ontvangen. Een wijziging kan online worden doorgegeven of via de Belastingtelefoon. Een toeslag aanvragen is eenvoudig, maar een toeslag wijzigen is eigenlijk nog eenvoudiger.

Toeslagen stopzetten

De toeslag kan elk moment van het jaar worden stopgezet, ook met terugwerkende kracht. Indien de toeslag met terugwerkende kracht wordt stop gezet, dan moet het bedrag dat als is ontvangen wel worden terug betaald. In sommige situaties wordt de toeslag automatisch stopgezet, bijvoorbeeld wanneer men gaat samenwonen met iemand die de toeslag al ontvangt of wanneer de aanvrager is overleden. In andere situaties moet men zelf de toeslag stopzetten, bijvoorbeeld wanneer men de toeslag niet meer wil ontvangen of wanneer men huurtoeslag ontvangt en gaat verhuizen naar een koophuis.