Recht op toeslagen

Of er een recht bestaat op één van de toeslagen hangt af van een aantal factoren. Allereerst is het van belang om per toeslag te bekijken of er een mogelijk recht is. Voor een recht op zorgtoeslag dient er een zorgverzekering te zijn afgesloten, is dit het geval dan bestaat er een eventueel recht op deze toeslag. Het kindgebonden budget en de kinderopvang toeslag bestaat alleen voor mensen met kinderen, voor de kinderopvangtoeslag dient het kind ook naar de kinderopvang te gaan. Voor een recht op huurtoeslag moet de aanvrager een huis huren en daarin wonen. Daarnaast hangt de hoogte van het recht op de toeslagen af van het jaarinkomen.
Bij toeslagen wordt het jaarinkomen het ‘toetsingsinkomen’ genoemd. Is het jaarinkomen hoger dan een bepaald bedrag, dan krijgt men geen toeslag. Iedere toeslag heeft een andere inkomensgrens. Tijdens de aanvraag van een toeslag dient er een schatting te worden gemaakt van het toetsingsinkomen. Het is belangrijk om een zo goed mogelijke schatting te maken. Het toetsingsinkomen kan ook worden berekend met behulp van de rekenhulp op de website van de belastingdienst.