Kindgebonden budget aanvragen

Meestal hoeft men zelf geen kindgebonden budget aan te vragen. Er wordt vanzelf een bericht gestuurd indien men volgens bepaalde gegevens recht hierop heeft. Of men een recht heeft wordt bepaald door gegevens die de Belastingdienst al heeft, zoals het toetsingsinkomen indien dat is doorgegeven voor een andere toeslag. Daarnaast verkrijgt de Belastingdienst ook gegevens van de Sociale Verzekeringsbank, bijvoorbeeld of men kinderbijslag ontvangt. Het kan zijn dat er te weinig gegevens zijn om te bepalen of er recht is op kindgebonden budget, dit kan het geval zijn wanneer men geen andere toeslagen ontvangt.
Mijn toeslagen
Wanneer men geen bericht heeft ontvangen maar toch recht denkt te hebben op het kindgebonden budget kan dit worden aangevraagd. Kindgebonden budget kan worden aangevraagd of gewijzigd via Mijn toeslagen, een persoonlijke webpagina voor toeslagen. Hier dient men in te loggen met een eigen DigiD-inlogcode. Voor de aanvraag of eventuele vragen over de toeslag is het mogelijk om te bellen met de Belastingtelefoon. Het is altijd mogelijk kindgebonden budget aan te vragen over hetzelfde jaar.
Kindgebonden budget over 2012 kan nog worden aangevraagd tot 1 september 2013. Voor voorgaande jaren geldt dat het aanvragen van kindgebonden budget enkel mogelijk is als u of uw partner uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar heeft. Het kindgebonden budget kan worden aangevraagd tot de datum dat het uitstel afloopt. Voor voorgaande jaren kunnen andere voorwaarden en inkomensgrenzen gelden.