Kindgebonden Budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Naast de kinderbijslag kan het zijn dat men recht heeft op het kindgebonden budget. Of men recht heeft op deze toeslag en wat de hoogte van het kindgebonden budget, hangt af van het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en de hoogte van het (gezamenlijke) inkomen en vermogen.



Recht op kindgebonden budget

Het recht op kindgebonden budget bestaat, indien men aan de volgende voorwaarden voldoet:
– U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
– U of de andere ouder krijgt kinderbijslag.
– Het gezamenlijke inkomen van uzelf en uw eventuele partner is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
– U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
– Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.
Wanneer een eerste kind wordt geboren en men voldoet aan de voorwaarden, ontvangt men in de eerstvolgende maand kindgebonden budget. De toeslag gaat altijd in op de eerste dag van de maand. Wanneer het kind 18 is geworden stopt het kindgebonden budget. In bepaalde situaties gelden aanvullende regels.
Het inkomen
Voor het recht op kindgebonden budget en de hoogte daarvan gelden verschillende inkomensgrenzen. Welke inkomensgrens geldt, hangt af van het aantal kinderen dat men heeft. De hoogte van het kindgebonden budget hangt daarnaast ook af van de leeftijd van het kind. De hoogte van het kindgebonden budget veranderd namelijk wanneer het kind 12 of 16 wordt. Voor de hoogte van het kindgebonden budget kan een proefberekening worden gemaakt op de website van de Belastingdienst.

Kindgebonden budget aanvragen

Kindgebonden budgetOp de website van de belastingdienst wordt aangegeven dat er automatisch nagegaan wordt of u recht heeft op kindgebonden budget. Een prettige gedachte. Toch kan het geen kwaad om zelf een proefberekening te maken. Er zijn namelijk veel mensen die recht hebben op het kindgebonden budget. Ook indien u een inkomen heeft van meer dan € 50.000,- op jaarbasis kunt u zeker nog recht hebben op het kindgebonden budget. Om u een voorbeeld te geven, wij hebben een proefberekening over 2016 gemaakt. Zijn uitgegaan van een alleenstaande met 2 kinderen, een vermogen onder de € 24.437,-. De leeftijd van de kinderen zijn 11 en 15, de leeftijd van de proefpersoon 45. De teruggave bedroeg maandelijks € 260,-. Een te mooi bedrag om te laten liggen. Start daarom direct met uw proefberekening en ga na of u nog een toeslag kunt krijgen.

Als u wel aanvraagt, maar geen recht heeft op de toeslag

Veel mensen hebben de angst om een toeslag aan te vragen, waar zij achteraf geen recht op hebben. Wij raden u aan om te allen tijde toeslagen aan te vragen. Als u er geen recht op heeft krijgt u niets, op zich geen probleem toch? U betaalt er niets voor, en er zijn geen verdere kosten aan het aanvragen van toeslagen verbonden. Laat geen geld liggen waar u eigenlijk recht op heeft en doe een proefberekening om na te gaan of u nog recht heeft op toeslagen.