Kinderopvang toeslag

Kinderopvang toeslag

Kinderopvang toeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. Het recht op kinderopvang bestaat dus alleen voor wie kinderen heeft en gebruik maakt van opvang. De hoeveelheid kinderopvang toeslag hangt af van het inkomen, het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en het aantal opvanguren waar men recht op heeft.

Recht op kinderopvang toeslag

Het recht op kinderopvang bestaat wanneer men aan de volgende voorwaarden voldoet.
– U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
– Uw kind staat op uw woonadres ingeschreven.
– Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
– Het kindercentrum of gastouderbureau is geregistreerd.
– U hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
– Het kind waarvoor u kinderopvang toeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
– U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang.
– U en uw partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
– U werkt, studeert, volgt een traject of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor een eventuele partner.

Kinderopvang toeslag aanvragen

Kinderopvang toeslag kan worden aangevraagd of gewijzigd via Mijn toeslagen, een persoonlijke webpagina voor toeslagen. Hier dient men in te loggen met een eigen DigiD-inlogcode. Voor de aanvraag of eventuele vragen over de toeslag is het mogelijk om te bellen met de Belastingtelefoon. Wanneer men weet er een kind naar de opvang gaat, is het van belang de toeslag zo snel mogelijk aan te vragen. Wordt de toeslag later aangevraagd, dan krijgt men alleen nog toeslag vanaf de maand waarin de toeslag wordt aangevraagd en voor de maand ervoor.

Kinderopvang toeslag stopzetten

Als u recht heeft gehad op kinderopvang toeslag en er wijzigt iets in uw situatie waardoor u dit recht niet meer heeft. Dan raden wij u aan om de kinderopvang toeslag zo spoedig mogelijk stop te zetten. Terugbetalen van toeslagen is namelijk voor niemand leuk. Het stopzetten van uw recht op toeslagen kunt u eenvoudig zelf regelen op toeslagen.nl. Hier kunt u de toeslagen aanvragen en ook weer stopzetten. Voorkom dat u anders terug moet gaan betalen, regel dit tijdig.