Huurtoeslagen

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Voor het recht op huurtoeslag is het van belang dat de aanvrager in een huurhuis woont. Het recht op huurtoeslag en de hoogte...

Zorgtoeslagen

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Voor het recht op zorgtoeslag moet men aan een aantal eisen voldoen. De hoogte van de toeslag hangt af van...

Kindgebonden Budget

Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Naast de kinderbijslag kan het zijn dat men recht heeft op het kindgebonden budet. Of men...

Hoogte huurtoeslag

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de aanvrager, eventuele toeslagpartner of medebewoner(s) en de hoogte van de huur. Voor de hoogte van het inkomen bestaan er inkomensgrenzen. Tot een bepaald inkomen is er recht op huurtoeslag. Hoe hoger het inkomen, hoe lager...

Recht op toeslagen

EDUCATION & JOBS

Toeslag

Informatie over toeslag Een toeslag is een bijdrage in de kosten welke bij de Belastingdienst kan worden aangevraagd. Er bestaat mogelijk een recht op een toeslag wanneer u bijvoorbeeld een...

Toeslag aanvragen

Wanneer men recht denkt te hebben op een toeslag, kan deze worden aangevraagd bij Belastingdienst/Toeslagen. Het kindgebonden budget hoeft meestal niet aangevraagd te worden. Voor een aanvraag is altijd een...

Toeslag Partner

Bij toeslagen wordt niet gesproken over een partner maar over een ‘toeslagpartner’. De toeslagpartner is degene met wie de aanvrager de toeslag aanvraagt. Iedereen kan maar 1 toeslagpartner hebben. Vaak...